MAKALELER

Çalışan İstifa Etmesi Durumunda Kıdem Tazminatı

Genel kural olarak istifa edenler kıdem tazminatı alamazlar. Ancak bazı durumlarda bunun istisnaları var. Aşağıda sayılan durumlarda çalışan istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanır.

1- İş Kanunu 24. Maddede sayılan haklı fesih şartlarının oluşması durumunda istifa edenler tazminat alabiliyor.

  1. Sağlık Sebepleri
  • Yaptığı işten sağlığının bozulma ihtimali,
  • Sağlığının bozulması,
  1. Ahlak ve İyi Niyete Uymayan Haller
  • İşveren işçiye yalan söylerse,
  • İşveren işçiye tacizde bulunursa,
  • İşveren işçinin maaşlarını zamanında ödemezse (Kanunen 20 gün içinde işçinin maaşını işveren ödemek zorundadır)
  1. Zorlayıcı Sebepler / İşverenden kaynaklı
  • İşçi, işverenden kaynaklanan bir nedenden dolayı 1 haftadan uzun süre işe gidemezse ve parasını alamazsa ve işveren işçinin gelmediği gün parasını keserse işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

2-Emekli olanlar kendi istekleriyle ayrılıp tazminat alabiliyor.

3-Zorunlu askerlik görevine gidenler ayrılıp tazminat alabiliyor.

4- Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçene kadar ayrılan kadın çalışanlar tazminat alabiliyor.

Çalışanın Ölümü Halinde

İşçinin işyerinde sigortalı ve 1 yıldan fazla süreyle çalışması koşuluna bağlı olarak, vefatı halinde kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Böyle bir durumda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı ailesine ödenecektir.

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.