MAKALELERPRATİK BİLGİLER

Engelli ve Hükümlü Çalıştırma

İş kanunu uygulama alanı içine giren işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde özürlü ve eksi hükümlü çalıştırmakla yükümlüdürler.

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları ( Yüzde )

Özel Sektör % Kamu %
Özürlü 3 4
Eski Hükümlü 0 2
Tercihe Bağlı Özürlü/Eski Hükümlü Oranı 0 0
Terör Mağduru 0 0

Örneğin özel sektör için, 65 işçinin çalıştığı bir işyerinde 65 x %3=1,95 buna göre en az 2 engelli işçinin çalıştırılması gerekmektedir.140 işçinin çalıştığı bir işyerinde ise 135 x %3=4,05 buna göre en az 4 engelli işçinin çalıştırılması gerekmektedir.
Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür
Çalıştırılması zorunlu engelli sayısına ulaşılmada aşağıdaki maddelere dikkat edilmesi gerekir.
1- Engelli çalışanlar, toplam işçi sayısına dâhil edilmez.
2- İşverenin mevcut işçileri arasında sonradan engelli durumuna geçen bir personel var ise işverenin engelli personel sayısına dâhil edilebilmektedir.
3- Aynı işverenin aynı il sınırlarındaki farklı işyerlerinde çalışan işçilerinin toplam rakamı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Engelli personel oranını hesaplamak için temel aldığımız toplam işçi sayısına o il sınırlarında, o işverene bağlı olarak çalışan kısmi süreli, belirli ya da belirsiz süreli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil olmalıdır.
Farklı illerde bulunan işyerleri için hesaplama o il içerisinde çalışan işçi sayısı üzerinden yapılacaktır.
4- Yeraltı ve sualtı işlerinde işçi çalıştıran işyerleri çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli personel sayılarını hesaplarken yer altı ve su altı işlerinde çalıştırdıkları işçileri toplama dahil etmez.
Engelli personeller hangi işlerde çalıştırılamazlar?
Engelli personel kapsamında çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, çalışabildikleri işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir.
Engelli personeller ancak engel durumlarına uygun işlerde çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenebilen işyerlerine çalıştırılabilirler. Engelleri açısından sıkıntı oluşturabilecek hizmet alanlarında çalıştırılmamalıdırlar.
Engelli personeller ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu işlerde çalışacak personellerin uygun bir sağlık raporunun bulunması gerekmektedir.
Ayrıca yeraltı ve sualtı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaktır.

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.