MAKALELER

İşverenin Çalışanlarına Eşit Zam Yapmaması Ayrımcılık Tazminatına Sebep Olur mu?

İşverenlerin, çalışanları arasında ayrımcılık yapmaması ve tüm çalışanlarına eşit davranması gerekmektedir.

“Eşitlik İlkesi” T.C. Anayasasının 10. ve 55. maddelerinde ifade edilmiş, 10. maddede “Herkes, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” kuralına yer verilmiştir. 55. maddesinde ise “Ücrette Adalet Sağlanması” şeklindedir.

4857 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yasağı getirilmiştir. Belirtilen bu hususların tamamının mutlak ayrım yasağı kapsamında ele alınması gerekir. Eşit davranma ilkesinin uygulanabilmesi için aynı işyerinin işçileri olma, işyerinde topluluk bulunması, kolektif uygulamanın varlığı, zamanda birlik ve iş sözleşmesiyle çalışmak koşulları gerekmektedir.

Eşit davranma borcu tüm işçilerin hiçbir farklılık gözetilmeksizin aynı duruma getirilmesini gerektirmeyip, eşit durumdaki işçilerin farklı işleme tabi tutulmasını önlemeyi amaç edinmiştir.

İşverence, işçiler arasında farklı uygulamaya gidilmesi yönünden nesnel nedenlerin varlığı halinde eşit işlem borcuna aykırılıktan söz edilemez.

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 04.07.2018 tarih ve 2016/28799 E ve 2018/14777 K sy kararında “İşverenin davranışının dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplerden biri olmaksızın herkese eşit zam yapmaması halinde, işveren aleyhine ayrımcılık tazminatına hükmedilemeyeceğini belirtmiştir.”

Özetle

1- İşverenin çalışanlarına karşı eşit davranma borcu (yükümlülüğü) bulunmaktadır.

2- İşveren eşit davranma borcuna davranırsa işçinin 4 maaşına kadar ayrımcılık tazminatı ödeyebilir.

3- İşverenin ayrımcılık yasağına aykırı davranışı ancak dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplerden birine dayanıyorsa ayrımcılık tazminatına hükmedilir.

4- İşverenin 3. maddede sayılan sebeplerden biri olmaksızın herkese eşit zam yapmaması halinde, işveren aleyhine ayrımcılık tazminatına hükmedilemez.

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.