HABERLERMAKALELER

Bayram Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Resmi tatillerde ve bayram günlerinde çalışmak yasak olmamakla birlikte işçinin çalıştırılmaması esastır. İşçinin bayram günlerinde dinlendirilmesi öncelikli olsa da işçinin izni alınarak bayram günlerinde çalıştırılabilir. Bayram günlerinde çalışan işçiye ödenecek olan tutarın nasıl hesaplanacağını anlatacağız.

4857 sayılı İş Kanunun 47. Maddesinde;

“Md 47- Genel tatil ücreti

Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” denilmektedir.

Kanun maddesinden anlaşıldığı üzere bayram günlerinde çalışılmayan günler için o günün ücreti tam ödenir. Çalışılan günlerde ise eğer TİS ya da sözleşme ile genişletişmiş bir hakka sahip olmasa bile çalışılan her bir gün için fazladan 1(bir) gün mesai ücreti ödenecektir. Eğer işçi haftalık çalışma süresini doldurmuşsa çalışılan günler için fazladan 1 (bir) gün değil 1.5 (bir buçuk) gün ödenecektir. Örneklerle hem TİS ya da sözleşme ile artırılmış ücrete sahip olamayan işçilerin ücretleri hem de TİS ya da sözleşme ile daha geniş hakka sahip olan çalışanların ücretlerinin hesaplanacaktır.

1-Herhangi Bir Sözleşme ya da TİS’e Tabi Olmayan İşçinin Bayram Mesaisinin Hesaplanması

a-) Haftalık Çalışma Süresini Doldurmamış ise

Örneğin; aylık ücreti 4.500 TL olan bir işçiyi düşünelim. Kurban Bayramı’nda çalışmış ücretini nasıl hesaplarız.

İşçi çalışmasa bile 2250 TL aylık ücretinin içinde resmi tatile denk gelen günlerin ücretini alacaktır. Resmi tatilde çalıştığı için kendisine ayrıca 1 günlük ücret daha hesaplanmalıdır.

Günlük ücretini bulmak için; 4.500 TL /30 gün = 150 TL

1 günlük Bayram Tatil Mesaisi Ücreti: 150 TL

Ay sonu brüt kazancı 4500 + 150 TL = 4.650 TL olacaktır.

b-) Haftalık Çalışma Süresini Doldurmuş ise

Eğer işçi haftalık çalışma süresini doldurmuş (haftalık çalışma süresi 45 olan iş yerinde 45 çalışmış ise) ise ve bayramda fazla mesai yapıyorsa işçinin fazla mesai ücreti 1.5 katı ile çarpılır.

Günlük ücretini bulmak için; 4.500 TL /30 gün = 150 TL

1 günlük Bayram Tatil Mesaisi Ücreti: 150 TL x 1.5 = 225 TL

Ay sonu brüt kazancı 4500 + 225 TL = 4.725 TL olacaktır.

2-Kamuda Çalışan İşçinin Bayram Mesaisi Hesabı (Toplu İş Sözleşmesine Göre Hesabı)

a-) Haftalık Çalışma Süresini Doldurmamış ise

Kamuda 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin TİS ile hakları genişletilmiş olup ulusal bayramlarda çalışmaları durumunda günlük 3 yevmiye ödenecektir. Bayram günlerinde çalışılan günler için günlük 3 yevmiye ödemesi bazen yanlış anlaşılmaktadır.

Bayramın 1. günü mesai yapan işçimizin ücreti : 4.500 / 30 = 150TL

Bayram 1. günü mesai tutarı: 150×3= 450 TL (150 TL si günlük ücret karşılığı, 300 TL si fazla mesai)

İşçinin alacağı toplam ücret 4.500 TL + 600 TL = 5.100 TL olacaktır.

b-) Haftalık Çalışma Süresini Doldurmuş ise

Kamuda 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin TİS ile hakları genişletilmiş olduğundan işçilerin bayram günlerinde fazla mesai yapmaları durumunda da fazla mesai ücreti 1.5 kat ile değil 2 kat ile çarpılacaktır. Haftalık 45 saati geçip geçmemeleri durumunda bir değişiklik olmayacaktır.

Bayramın 1. günü mesai yapan işçimizin ücreti : 4.500 / 30 = 150TL

Bayram 1. günü mesai tutarı: 150×3= 450 TL (150 TL si günlük ücret karşılığı, 300 TL si fazla mesai)

İşçinin alacağı toplam ücret 4.500 TL + 600 TL = 5.100 TL olacaktır.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin maaş hesabı, ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan kamu işçilerine çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenecektir.

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.