SORU - CEVAP

Aynı Çocuk İçin Anne ve Baba Birlikte AGİ’den Faydalanabilir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesinde “Asgari Geçim İndirimi, kanunla belirlenen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birinin ücretine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.” hükmü bulunuyor.

Eşlerin boşanma durumlarında genelde velayet anneye, nafaka ödeme babaya veriliyor. Bu durumda nafaka ödediği çocuk sayısına göre baba; Asgari Geçim İndiriminden yararlanırken, velayet verilen ve sosyal güvenlik yönünden de kendisine tabi olan çocukları için anne Asgari Geçim İndirimi uygulamasından yararlanamıyor. Ancak nafaka ödeme yükümlülüğü olmadığı durumlarda, çocuğun velayeti verilen eş sosyal güvenlik yönünden de kendisine bağlı çocuklar için Asgari Geçim İndiriminden yararlanabiliyor.

Yorumunuzu buraya yazabilirsiniz.