İŞ KANUNU
Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102

1.5.1475